Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Markedsrenten er en rente, der bestemmes ud fra udbuddet og efterspørgslen på kredit, og det er derfor hverken nationalbanken eller staten, der bestemmer, hvad markedsrenten er, men det frie marked. 

Når der er tale om efterspørgsel på kredit, så betyder det, hvor høj eller lav efterspørgslen, på at låne penge er. Med andre ord er kredit det beløb, låneudbyder stiller til din rådighed. 

En høj efterspørgsel på kredit vil betyde, at låneudbyderne kan sætte en højere rente, hvorimod en lav efterspørgsel på kredit vil betyde, at låneudbyderne typisk vil være nødsaget til at sænke renten for ikke at skabe et for stort overudbud.

Man kan sige, at markedsrenten fortæller noget om, hvor meget det koster at låne penge, og hvor meget låntager er villig til at betale långiver for at låne penge. 

Bliver renten for høj vil efterspørgslen på kredit falde, hvilket vil resultere i en lavere rente, som derefter resulterer i en højere efterspørgsel og en højere rente, hvorefter efterspørgslen igen vil falde. Denne cirkel vil i teorien køre i al uendelighed.

 

Hvad er markedsrenten for ind- og udlån?

Man snakker også om markedsrenten i forhold til ind- og udlån, da denne har betydning for begge.

Indlånsrenten er den rente, du får for at have penge til at stå i banken.

På nuværende tidspunkt er indlånsrenten negativ, hvilket betyder, at du skal betale penge for at have en opsparing i banken, hvis din opsparing overstiger 100.000 kr. Lige nu er indlånsrenten -0,65%.

Udlånsrenten er den rente, du skal betale, hvis du har lånt penge af banken eller en anden låneudbyder.

Rentesatsen, som låneudbyderen tilbyder, fastsættes af den individuelle låneudbyder og er blandt andet baseret på markedsrenten.

Har du et variabelt lån, så stiger og falder renten i takt med markedsrenten, hvorimod renten på et fastforrentet lån ikke påvirkes af markedsrenten på andre tidspunkter end ved fastsættelsen af lånets rente. 

Et fastforrentet lån er sikkert i den forstand, at du kender dine renteomkostninger på forhånd, hvorimod et lån med variabel rente er mere usikkert, men det kan også være billigere, hvis markedsrenten forbliver lavere end den faste rente. 

Ofte vil renten ved et variabelt lån være lavere ved lånets optagelse i forhold til et fastforrentet lån, da du ved et fastforrentet lån betaler en højere rente for trygheden i at vide, at renten ikke ændrer sig. Dog kan den variable rente både stige og falde i forhold til den faste rente i løbet af lånets løbetid.

Der skelnes mellem to slags renter; den korte rente og den lange rente.

Den korte rente er renten på et lån med en løbetid på under et år, mens den lange rente er renten på et lån med en løbetid på over et år.

Typisk vil den korte rente være højere end den lange rente, da der er mere usikkerhed forbundet med den korte rente.

Omvendt vil renteomkostningerne typisk være højest ved den lange rente, da denne rente skal betales i en længere periode sammenlignet med den korte rente. Dette er illustreret i figuren herunder:

Hvad ligger markedsrenten på i 2022?

Markedsrenten for indlån er -0,65% i øjeblikket, mens markedsrenten for udlån er -0,80%. Da begge renter er variable, kan de ændre sig.

Formålet med den negative indlånsrente er at gøre det mindre attraktivt for dig at spare penge op på en opsparingskonto i banken, og i stedet gøre det mere interessant og attraktivt for dig at investere eller bruge dine penge og dermed stimulere økonomien. 

På trods af hensigten er det ikke rigtig lykkedes at få forbrugerne til at agere på den ønskede måde. I stedet for er det resulteret i, at for mange mennesker investerer i for få aktiver, hvilket medfører, at disse aktiver stiger til overpris. 

Denne tendens ses blandt andet på aktiemarkedet, hvor aktiekurserne bliver ved med at stige, hvilket vil fortsætte indtil den dag, hvor inflationen begynder at stige.

Udover, at den negative rente påvirker aktiekurserne, er der også noget, der indikerer, at de negative renter får folk til at spare mere op. 

Det giver god mening, da det er nødvendigt at lægge mere til side på opsparingen, hvis man ønsker at opretholde et vis beløb på sin opsparing, da det, man betaler i negativ rente, nu yderligere skal spares op udover det beløb, man normalt indsætter på kontoen.

Derudover er forbruget også det laveste i mange år, hvilket er i modstrid med den ønskede effekt.

Hvis du sidder og spekulerer over, om det mon snart er slut med de negative renter, så har nationalbanken udgivet analyser, som peger på, at renterne vil forblive i den lave ende i flere år ud i fremtiden. 

Disse analyser vurderes på baggrund af nogle strukturelle faktorer, såsom høje opsparinger. Der kan selvfølgelig være andre årsager, som gør, at renten pludselig vil stige. 

En af disse årsager kan være, at inflationen i euroområdet stiger, hvilket resulterer i, at Den Europæiske Centralbank bliver nødt til at sætte deres pengepolitiske rente op, og da den danske krones kurs er fast over for euroen, vil det betyde, at den danske rente også stiger.

Hvordan udregner man markedsrenten?

Da markedsrenten fastsættes af det frie marked, og ikke af en virksomhed, kan du ikke blot bruge en formel til at udregne, hvad markedsrenten er på et givet tidspunkt.

Hvad vi derimod kan give dig, er et overblik over, hvad der sker med markedsrenten, givet efterspørgslen eller udbuddet på kredit ændrer sig:

  • Stigende efterspørgsel på kredit resulterer i, at renten stiger

  • Faldende efterspørgsel på kredit resulterer i, at renten falder

  • Stigende udbud af kredit resulterer i, at renten falder

  • Faldende udbud af kredit resulterer i, at renten stiger

Author