Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Samlelån er et populært emne, og du har måske været i gang med at undersøge, hvilke fordele det kan have for dig at samle din gæld ét sted, men har måtte give op igen. Det kan være en jungle at finde rundt i, men med denne artikel vil vi samle al den information, du har brug for, for at du kan træffe beslutningen om, hvorvidt samlelån er fordelagtigt for dig.

Er renten lavere, når man samler sin gæld?

et kan være svært helt præcist at svare på, om du kan få en lavere rente, hvis du samler din gæld, da det afhænger af de aftaler, du har på nuværende tidspunkt, samt de aftaler du er i stand til at forhandle med din nye kreditorer. Du kan altid indhente tilbud fra udbydere af samlelån og dermed se, om du kan få en lavere rente, end den du har på dine nuværende lån.

Som udgangspunkt vil du dog kunne forhandle dig til en lavere rente, hvis du samler din gæld ét sted, da små lån typisk har en høj rente, hvorimod større lån har en lavere rente. Renten afspejler også løbetiden på lånet, og du kan derfor også få en længere tilbagebetalingsfrist ved at samle dine lån ét sted.

Selvom du måske ikke kan forhandle dig til en rente, som er meget lavere end din nuværende rente, kan det stadig være en fordel for dig at samle din gæld, da du typisk vil spare penge på gebyrer.

 

Fordele ved at same sin gæld ét sted?

Fordelene ved samlelån er mange, men vi har forsøgt at samle de mest væsentlige fordele her.

Bedre overblik

Et samlelån bidrager til, at du får et bedre overblik over din økonomiske situation, da du ikke længere skal bekymre dig om de forskellige udbyderes lånevilkår, samt at du ikke skal afbetale til flere udbydere hver måned. Du får i stedet én fast månedlig betaling, som du kan oprette i betalingsservice i din mobilbank, og du er dermed fri for at bekymre dig om, hvorvidt du får betalt afdragene.

Fordele ved samlelån

Fordele ved samlelån

Lavere rente

Ved at samle dine lån hos én udbyder, vil du ofte kunne forhandle en lavere rente, da en samling af mindre lån giver dig en øget forhandlingsstyrke overfor udbyderen.

Lavere månedlig ydelse

Med et samlelån vil dine månedlige ydelser blive samlet til én månedlig ydelse, da du samler alle dine lån ved én kreditorer. Dette resulterer i, at den månedlige ydelse falder, og du kan dermed spare mange penge hver måned. 

Hurtigere indfrielse af gæld

Da både renten og den månedlige ydelse sandsynligvis vil falde ved at tage et samlelån, vil du også hurtigere kunne indfri al din gæld, da dine pengene i højere grad vil gå til indfrielse af gælden frem for at gå til rentebetalinger.

Du kan selv have indflydelse på, hvornår du ønsker at være gældfri, da du kan regulere på lånets løbetid og afbetalinger. Ønsker du at blive hurtig gældfri, kan du vælge større afdrag, men du kan også vælge mindre afdrag over en længere periode, hvis det passer bedre til din økonomiske situation. Dit valg afhænger af, hvor stor en økonomisk frihed, du ønsker at have, mens du afbetaler din gæld, da store afdrag økonomisk set kan begrænse dig.

Øget kreditværdighed

Din kreditværdighed øges ikke som direkte resultat af at samle din gæld ét sted, da din gæld fortsat vil have samme størrelse. Din kreditværdighed øges derimod som resultat af sandsynligheden af, at du overholder dine afbetalinger, da du kun har én afbetaling. 

Eksempler på besparelser ved samlelån

Herunder ses et eksempel på, hvor meget man kan spare på et samlelån. Tallene samt renterne er fiktive, og du kan derfor ikke regne med de præcis samme besparelser, men eksemplet er vejledende.

 Eksemplet tager udgangspunkt i fire lån, som samles til ét samlelån:

Samlelån eksempel

Samlelån eksempel

I eksemplet skyldes der stadig 101.000 kr. af den oprindelige gæld, og det er derfor også dette beløb samlelånet vil lyde på:

samlelån tabel

samlelån tabel

Den månedlige ydelse falder med godt 2.900 kr., hvilket giver en årlig rentebesparelse på 34.823,5 kr., hvortil der kommer en årlig rentebesparelse på 2.244,5 kr. Du opnår derfor en årlig besparelse på hele 37.068 kr.

Som det ses, er der altså mange penge at spare på et samlelån, da der både er en besparelse på den månedlige ydelse, men også den årlige rentetilskrivning.

Andre afbetalingsstrategier

Der findes også andre afbetalingsstrategier, hvis du har lån ved flere udbydere, og dem vil vi komme nærmere ind på her. Det er vigtigt at fremhæve, at du kun bør benytte dig af en anden afbetalingsstrategi, end du hidtil har gjort, hvis din økonomi kan bære det. Det vigtigste er, at du overholder tilbagebetalingsbetingelserne.

Betal mere end det månedlige minimumsbeløb

Den månedlige ydelse, som er oplyst i låneaftalen, er oftest et minimumsbeløb, og der er derfor ikke noget, som afholder dig fra at afdrage mere, hvis du har mulighed og lyst til det.

Herunder har vi opstillet et eksempel, hvor det er muligt at se besparelsen ved at betale en 50% højere ydelse end den minimumsydelse, der står i låneaftalen. Først ses en tabel over, hvordan det vil se ud, hvis lånet afdrages med den månedlige minimumsydelse:

minimum ydelse tabel

minimum ydelse tabel

Ved at afdrage med minimumsydelsen skal der 114 afbetalinger over 48 måneder til at blive gældfri, mens det koster 153.990 kr. at låne 134.000 kr., hvilket er 19.990 kr. i rentebetaling.

Herefter ses det, hvordan tilbagebetalingen vil se ud, hvis der betales 50% mere hver måned:

Find det bedste samlelån

Find det bedste samlelån

Som det ses i eksemplet, kan du spare mange penge i kreditomkostninger, helt præcis 14.027,4 kr., ved at øge den månedlige ydelse med 50%. Derudover vil antallet af afbetalinger også falde med 52, samt løbetiden på lånene vil falde til 26 måneder. 

Sneboldsstrategien

Denne strategi går ud på, at du afvikler dine mindste gældsposter først og afvikler til sidst den største gældspost. Når den første gældspost er afviklet, skal beløbet, du nu har til rådighed, bruges på at afvikle det næststørste lån, og sådan fortsætter det indtil, du ikke har flere gældsposter. Du vil derfor ikke mærke, at du får flere penge mellem hænderne i takt med, at du afvikler dine gældsposter, da pengene bruges til at afvikle de resterende gældsposter.

I dette eksempel er det muligt at afdrage med 7.500 kr. i måneden. Minimumsydelsen skal betales på alle lån, mens det restende beløb (7.500-1.242-1.116-1.072-1.791 = 2.277 kr.) bruges til at afdrage yderligere på lån 2, da dette er det mindste lån:

månedlig betaling ved samlelån

månedlig betaling ved samlelån

billigste samlelån

billigste samlelån

Ydelsen pr. måned er for den første måned

Som det ses i tabellen ovenfor, sparer man 13.760,5 kr. sammenlignet med, hvis man blot afdrager minimumsydelsen. Derudover nedsættes løbetiden til 19 måneder sammenlignet med 48 og 26 måneder i de tidligere eksempler.

Lavinestrategi

Lavinestrategien går ud på, at du afbetaler de lån med højest ÅOP først, hvilket vil mindske de renteudgifter, der er i forbindelse med lånene. Derfor vil lån 2 afbetales først, hvorefter lån 3, 1 og dernæst 4 følger.

Eksemplet forsætter med månedlige afbetalinger på 7.500 kr.:

Månedlige betalinger ved lavinestrategien tabel

Månedlige betalinger ved lavinestrategien tabel

Den ovenstående tabel viser, at lån 1, 3-4 afbetales med den månedlige minimumsydelse, mens lån 2 afbetales med minimumsbeløbet plus det resterende beløb op til 7.500. Efter lån 2 er afbetalt øges afbetalingerne på lån 1 med det nye rådighedsbeløb, som før blev brugt på lån 2, hvorefter det samme sker med lån 4.

 Tabellen viser også, at lån 3 afbetales før lån 2, hvilket skyldes det lave lånebeløb, som kunne afdrages med kun minimumsydelsen. 

lavinestrategien

lavinestrategien

Ydelsen pr. måned er for den første måned

Ovenstående tabel viser en besparelse på 13.760,5 kr. i forhold til afbetaling med minimumsydelsen. Det er en højere besparelse, end besparelsen ved sneboldsstrategien, mens løbetiden er betydelig længere ved denne strategi sammenlignet med sneboldsstrategien.

Snefnugstrategien

Den sidste strategi går ud på, at du betaler ekstra af på dine lån, når du har ekstra penge til rådighed. De mange variabler ved denne strategi gør det svært at fastslå en løbetid samt en eventuel besparelse sammenlignet med afbetalinger svarende til minimumsydelserne.

Denne strategi kan kombineres med både sneboldsstrategien og lavinestrategien, da det ekstra rådighedsbeløb kan lægges oveni den allerede planlagte ydelse. Vælger du at kombinere snefnugstrategien med sneboldsstrategien, bør du lægge de ekstra penge i det mindste lån, hvorimod hvis du gerne vil kombinere snefnugstrategien med lavinestrategien, så bør du lægge de ekstra penge i lånet med den højeste ÅOP.

Author