Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Forældelse af gæld

I Danmark er der lavet en forældelseslov, der skal gøre det klart, hvornår ens gæld er forældet. Det er altså muligt, at gæld kan blive forældet, som man har fået af f.eks. et forbrugslån. 

Forældelse af gæld betyder, at din gældspost bliver slettet, og at du derfor ikke skylder penge til kreditor længere, hvis du ser det ud fra lovens øjne. Der er flere juridiske faktorer der gælder.

Det er nemlig ikke længere muligt for kreditor at hive dig i fogedretten, hvis gælden er forældet.

Forældelsesloven er blevet ændret de seneste år, og derfor kan der være nogle kreditorer, der ikke har nået eller husket at gøre de ting, der skal gøres, for at kreditoren undgår en forældelse af gælden.

Der er nemlig forskellige frister, du skal være opmærksom på, som du kan læse om i denne artikel, hvor du får et overblik over de forskellige forældelsesfrister, der findes. 

Forældelsesfrister kan variere

Den første og vigtigste ting at undersøge, når det kommer til forældelse af gæld, er, at der er nogle ting, der kan variere, når det kommer til forældelse af gæld.

Der er nemlig forskellige forældelsesfrister i forhold til, hvilken type gæld du har.

Her er der flere, der tager fejl, og det er derfor en god idé at holde øje med netop dette.

Forældelsesfristen kan samtidig også afbrydes af kreditor, hvilket du kan læse mere om nederst i artiklen. Det er dog vigtigt først at undersøge de forskellige typer af gæld, da disse har en stor rolle i forhold til forældelsen af din gæld.

Forældelse efter 3 år

Gæld forælder som udgangspunkt efter 3 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kreditor kunne kræve hele gælden tilbage. På den måde kan gæld forælde efter 3 år, hvorefter kreditor ikke kan kræve at få gælden betalt.

Dette gælder for håndværkere, almindelige forretninger og lignende.

Der er dog et men, da denne regel automatisk ændres, så du hører und 10 års reglen, hvis du erkender din gæld.

Dette kan ske ved, at kreditor modtager en underskrift fra dig, hvor du netop erkender gælden, hvilket kan ske frivilligt, men også gennem retten.

Forældelse efter 5 år

Hvis din gæld er opstået ved udførsel af arbejde i et ansættelsesforhold, udløber forældelsesfristen af gælden efter 5 år.  

Forældelse efter 10 år

Som beskrevet tidligere, så kan forældelsesfristen på 3 år ændres til 10 år, hvis du erkender gælden. En forældelsesfrist på 10 år er også den mest almindelige, når vi har med almindelige lån at gøre i for eksempel finansieringsselskaber, banker og andre steder.

10 års-reglen er gældende ved disse punkter, som er vigtige at sætte sig ind i:

  • Du skal have skrevet under på et gældsbrev på lånet, hvor der står skrevet, hvor meget du har lånt.

  • Hvis din gæld er registreret i en værdipapircentral, hvilket for eksempel er obligationer, aktier og børsnoterede værdipapirer.

  • Hvis din gælds eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig dom, ved forlig dom betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

  • Du har pengelån i banken

  • Du har ubevilgede overtræk på en konto i banken.

Forældelse efter 20 år

Der findes også en forældelsesfrist på 20 år. Denne forældelse gælder indlån i banker eller lignende og for tilskrevne renter.

Denne frist regnes fra den seneste indsættelse, rentetilskrivning, postering eller hævning på kontoen. Her er det også vigtigt, at du sætter dig ind i flere forskellige ting, da det har betydning for forældelsen.

Forældelse efter 30 år

I forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det kommer til personskade, gælder der en forældelsesfrist på 30 år for gæld.

Det samme gør sig gældende, når det kommer til erstatning for skade i forbindelse med forurening af luft, vand, jord eller undergrund, og det samme i forbindelse med forstyrrelser ved støj, rystelser og andre ting i den dur.

Fristen for denne gældsforældelse regnes fra handlingen, der skader personen, ophører.

Det er dog vigtigt at pointere, at selvom din gældspost ét sted er forældet, kan du have gæld andre steder, hvor der ikke gælder de samme ting.

Hvis du har planer om at være helt og aldeles gældsfri, er det derfor også vigtigt at, du sætter dig ind i alle de steder, hvor du har gæld og finder ud af, hvad der gælder for de steder.

Forældelsesfristen kan afbrydes af kreditor

Det er i nogle tilfælde muligt for kreditoren at afbryde forældelsen. Det vil sige, at fristen begynder helt på ny. Dette sker, når;

  • Du erkender gælden i din måde at handle på. Det er fx ved betaling af renter på gælden, hvor du afbetaler gælden, eller det kan være, hvis du hæver penge på din kassekredit.

  • Det kan også være, hvis kreditor går rettens vej med dig, inden den oprindelige frist for gælden er udløbet. Dette kan for eksempel være, hvis kreditor tager dig med i fogedretten, i skifteretten i forbindelse med din sag om konkurs, ved gældssanering, hvor gældens eksistens og størrelse slås fast eller ved andre bindende afgørelser.

Det er dog vigtigt at slå fast, at forældelsen ikke afbrydes, hvis kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer, sender e mail eller på en anden måde forsøger at gøre dig opmærksom på gælden.

Kreditor skal nemlig have en underskrift fra dig, hvilket skal ske enten frivilligt eller, hvis kreditoren går rettens vej.

Det er altså vigtigt at holde tungen lige i munden, hvis du ikke skal betale gælden.

Hvis man dog har tungen lige i munden, kan det også skabe et meget større overblik og forståelse, der kan hjælpe dig i sidste ende, når du skal finde ud af, om du kan risikere at opleve en gældsforældelse.

Hvad så?

Hvis nu din gæld er forældet, har du muligheden for at fortælle det til din kreditor. Det kan dog anbefales, at du i første omgang sætter dig i forbindelse med en gældsrådgiver, så du er sikker på, at det hele er, som det skal være.

Ved at gøre dette kan du også få mere ro i maven. Gæld og økonomi kan godt være en hård nød at knække til tider, og derfor er det også vigtigt at læse mere om det, holde øje med hvad der sker derude og samtidig snakke med folk, der har lidt mere styr på det.

På den måde er du sikret en god følelse, og sikkerheden, når du siger det til din kreditor, er også mere til stede.

De vigtigste pointer er skitseret i denne artikel, men det vigtigste, du kan få ud af det, der står skrevet her, er, at der findes en forældelse for gæld, men at forældelsesfristen varierer, og at der dermed er forskellige frister afhængig af typen af din gæld.

Derudover er det også centralt at huske på, at kreditor kan afbryde forældelsesfristen, hvilket der står mere beskrevet om lidt længere oppe i denne artikel.

Når du har læst alt dette, vil du have mulighed for at undersøge tingene nærmere og på den måde blive klogere på din egen situation.

Det er altid rart at få flere penge mellem fingrene, og det kan altså lade sig gøre, hvis du følger med i din økonomi, og den gæld du har optaget.

Hvordan finder jeg ud af, om min gæld er forældet?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din gæld er forældet eller ej, skal du se på dine lånedokumenter. Altså alle de breve eller andre dokumenter, som du har fået fra din kreditor. På disse dokumenter kan du se datoen.

Forældelsesfristen regnes ud fra forfaldstid, altså det tidspunkt, hvor långiver kan kræve, at du skal betale den aftalte ydelse.

Hver gang du afdrager på din gæld afbrydes forældelsen. Altså forældes en gæld efter X antal år, som regel 3, 5 eller 10 år, hvis du i løbet af de år ikke har afdraget eller reageret på kreditors henvendelser, rykkere eller lignende.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din gæld er forældet eller ej, skal du se på dine lånedokumenter. Altså alle de breve eller andre dokumenter, som du har fået fra din kreditor. På disse dokumenter kan du se datoen.

Forældelsesfristen regnes ud fra forfaldstid, altså det tidspunkt, hvor långiver kan kræve, at du skal betale den aftalte ydelse.

Hver gang du afdrager på din gæld afbrydes forældelsen. Altså forældes en gæld efter X antal år, som regel 3, 5 eller 10 år, hvis du i løbet af de år ikke har afdraget eller reageret på kreditors henvendelser, rykkere eller lignende.

Hvad koster det at indfri et inkonvertibelt lån?

Hvis du gerne vil indfri dit inkonverterbare lån, så er du nødt til at købe obligationerne til markedskursen. Det vil sige, at det er umuligt at vide, hvilken kurs du skal indfri dit lån til.

Du kan komme til at betale over kurs 100 for obligationerne. Det betyder, at du kan komme til at betale mere end værdien af din obligationsrestgæld, for at få lov at indfri dit lån. 

Altså er din gæld forældet, hvis kreditor ikke har gjort noget for at opkræve de lånte penge inden for de sidste 3, 5 eller 10 år. Perioden afhænger af typen af lån.

Du kan læse mere omkring forældelse af gæld i Forældelsesloven, hvis du vil vide mere om, hvornår din gæld eventuelt er forældet.

Author