Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Ved indfrielse af lån forstås det at man tilbagebetaler det skyldige beløb, som man har lånt ved at låne penge i banken eller hos anden kreditor. Det vil sige, at indfrielse af lån betyder, at du indbetaler den resterende gæld af dit lån. 

Når du optager et lån, vil der blive lavet en plan for, hvordan du skal tilbagebetale eller indfri lånet over tid. Som oftest vil der være et antal rater, som du skal betale over et bestemt antal år. 

Indfrielsen kan ske ved at følge den oprindelige tidsplan for tilbagebetaling, men du kan også indfri dit lån før tid, hvis du kommer til penge og derfor gerne vil have lånet afviklet.  

Ordinær og ekstraordinær indfrielse af lån

Der findes forskellige måder at betale lån ud på. Når du indfrier dit lån ved lånets aftalte udløb, altså følger du den oprindelige plan for tilbagebetalingen, er der tale om en ordinær indfrielse. Det nærmere tidspunkt for indfrielsen af lånet aftales med din bank eller låneinstituttet.

Er du i den heldige situation, at du på grund af en arv, der bliver udbetalt til dig, får en lønstigning eller af andre årsager får flere penge mellem hænderne , kan du med fordel vælge at øge din månedlige ydelse og dermed indfri dit lån før tid. I det tilfælde vil der være tale om en ekstraordinær indfrielse. Det kan spare dig for renteudgifter, og du vil hurtigere blive gældfri. Ekstraordinær indfrielse kan også foregå ved omlægning af lån.

I langt de fleste tilfælde vil det være uden omkostninger for dig at indfri et lån. Der findes dog nogle finansieringsselskaber, der kræver et indfrielsesgebyr. Desuden findes der låntyper, der kan være omkostningsfulde at indfri. For at vide mere om hvorvidt det vil koste dig noget at indfri dit lån, kontakt da dit finansieringsselskab.

Indfrielse af realkreditlån og boliglån

Ved indfrielse af realkreditlån skal du gøre dig nogle ekstra overvejelser. Et realkreditlån kan du for eksempel tage, hvis du ønsker at købe en ny bolig. Lånet vil du optage hos et af landets realkreditinstitutter, og løbetiden vil ofte være mellem 20-30 år. Realkreditlånet afhænger af din boligs værdi. Som hovedregels siges det, at lånet udgør 80 procent af boligens værdi. De sidste 20 procent skal dækkes via egenbetaling. En anden mulighed er, at du tager et banklån. Dog skal du som ofte dække fem procent af boligens værdi gennem egenbetaling.

En anden mulighed er, at du optager et boliglån. Boliglånet skal du i modsætning til realkreditlånet optage i en bank. Det betyder, at 100 procent af boligens værdi kan betales via et banklån.

For begge lånetyper gælder ordinær og ekstraordinær indfrielse. Dog skal du være bevidst om, at realkreditlånet kan afvikles og omlægges, men ikke opsiges. Modsat kan et boliglån opsiges af banken, hvis din økonomiske situation ændrer sig i lånets løbetid.

Realkreditlånet er afhængigt af obligationer

Dit realkreditlån vil være afhængig af obligationer i modsætning til banklånet. Obligationer er gældsbeviser eller værdipapirer, der giver dig som låner mulighed for at hente kapital hos en udlåner. Ejeren af obligationerne er långiveren, mens udstederen er låntageren. Det betyder, at hvis du køber en obligation, låner du de penge ud, du har valgt at investere.

Som oftest bliver obligationer udstedt af staten. I få tilfælde udstedes de af realkreditinstitutter og virksomheder. Obligationer har en rente og en løbetid. Udstederen forpligter sig til at betale den fastlagte rente til obligationsejeren én eller flere gange årligt. Renten og løbetiden er dermed afgørende for din investering over tid.

Desuden kræver realkreditinstitutter et gebyr for administration af lånet, som hedder bidragssatser. Denne kan afhænge af lånets størrelse og bliver aftalt, når du optager lånet. I modsætning til realkreditlån kræver et boliglån i banken ikke et bidrag. Dog kræver banken betaling for det, det koster at administrere lånet gennem renter og tillæg.

Indfri til kurs 100

Kursen på obligationerne defineres som prisen på en given obligation. Når du ønsker at indfri dit realkreditlån før tid, er det vigtigt, at du overvejer kursen på obligationerne. Prisen er nemlig påvirket af kursen, men også af renten.

Renten på realkreditlån kan ændre sig fra år til år. Hvis renten er lav, kan det være fordelagtigt at tage et fastforrentet lån. Hvis renten derimod er høj, vil det oftest være fornuftigt at tage et lån med variabel rente.

Som låner er det væsentligt, at du er opmærksom på, om obligationerne er udstedt til kurs 100. Hvis det er tilfældet, betyder det, at du får udbetalt 100 kroner, når du låner 100 kroner. Hvis kursen derimod er 90, får du kun udbetalt 90 kroner, når du låner 100 kroner. Det medfører, at du på sigt taber penge.

Du kan være heldig, at kursen på obligationen er 101. det vil resultere i, at du tjener på lånet, idet der udbetales 101 krone, hver gang du låner 100 kroner. Salget af obligationer ophører dog, når kursen overstiger 100.

Indfri dit forbrugslån

Det kan være svært at tage stilling til, om man skal indfri sit forbrugslån. Og det kommer også helt an på din situation. Har du en restgæld på 20.000 kroner, og har du pengene, så du kan indfri lånet her og nu, så er det fordelagtigt for dig at gøre det. Det vil spare dig for mange måneders rentefradrag.

Kommer du i besiddelse af en lignede sum penge, men derimod en restgæld på 250.000 kroner, kommer det an på flere faktorer:

  • Kan du investere pengene og få et større afkast?

  • Hvilke personlige planer har du? Vil du starte virksomhed eller lignende?

  • Prioriterer du at have et større rådighedsbeløb hver måned, eller vil du have et stort rådighedsbeløb lige med det samme?

  • Hvad vil give dig den bedste økonomi på dig?

Det betyder, at lånets størrelse ikke har betydning for, om du bør indfri det, da det som oftest giver mest mening at betale lånet ud, så snart du har mulighed for det. Er du alligevel i tvivl, så kig på dine indtægter og udgifter, og lav en vurdering derfra. Læs mere om den bedste økonomi på financer.com

Fordele ved at indfri lånet før tid

Der er flere fordele for dig i at indfri dit lån før tid. Når du optager et realkreditlån, er det bedst at låne, når obligationerne er så tæt på kurs 100 som muligt. Dette skal du også være opmærksom på, når du vil indfri lånet. Før du foretager dig noget, kan det her være en fordel for dig, at du kontakter realkreditinstituttet.  

Ved at indfri dit lån så kan du sikre, at du ikke bliver stemplet som dårlig betaler i RKI. Hvis du hele tiden har øje på, at dit budget bliver lagt, så du kan betale lånet tilbage, undgår du at ende i RKI.

Yderligere kan det være en god ide, at du betaler dit forbrugslån ud før tid, hvis du har:

  • Luft i økonomien til at indfri lånet, så fremtidige renter kan undgås

  • Fundet et billigere lån, der kan indfri det tidligere lån

Tidspunktet for indfrielse af dit lån aftales altid med det finansieringsselskab, som du optager lånet hos. Hvis du befinder dig i en situation, hvor du har de finansielle midler til at indfri dine lån før tid, så anbefaler vi på det kraftigste at du udnytter chancen, og kvitter dig med din gæld. Det er altid en god ting, at blive gældfri, og det bør altid være det, man stræber efter.

Der kan være flere årsager til, at folk pludselig har mulighed for, at indfri lån før tid. Det kan være at du pludselig står med et større rådighedsbeløb hver måned, fordi du har fået en lønforhøjelse. Det kan også være, at du på anden måde er kommet til penge, og nu har mulighed for at betale lånet ud. Det kan også være at du har fundet et billigere lån, som du ønsker at indfri din gæld med. I mange tilfælde vil det ikke koste dig noget at indfri et lån. Der er dog nogle finansieringsselskaber som kræver et indfrielsesgebyr. Der er også nogle lånetyper, som kan være omkostningsfulde at indfri. Kontakt dit finansieringsselskab, hvis du er i tvivl, om det vil koste dig noget at indfri dit lån.

Author